Aktualności

ADORACJA w CZWARTEK

17
02'10

Czystość serca i dziecięctwo duchowe drogą do uzdrowienia.

Spotkanie 9, będzie o Zacheuszu - Łk 19, 1-10
Cel: Zobaczyć swój grzech, poznać prawdę o sobie i oddać to Bogu, wszystko jak leci :)