Aktualności

Wszystkich Świętych... Dzień Zaduszny...

29
10'15

Od 1 do 8 listopada można raz dziennie uzyskać odpust zupełny za zmarłych.

Obok zwykłych warunków (spowiedź, przy czym jedna wystarczy do uzyskania wielu odpustów; zdecydowane odwrócenie się od każdego grzechu; przyjęcie Komunii Św. oraz modlitwa w intencji Ojca Świętego – te wymagania mogą być spełnione na wiele dni przedtem lub przy nawiedzeniu Kościoła bądź cmentarza) konieczne są:
W Dniu Zadusznym (także 1 listopada): nawiedzenie kościoła lub ogólnie dostępnej kaplicy, modlitwa Pańska i Wyznanie wiary (Wierzę w Boga); w kaplicach domowych odpust mogą otrzymać tylko osoby należące do tego domu;
lub
Od 1 do 8 listopada: nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych. Taki odpust można uzyskać w tych dniach lub w pozostałych dniach roku zawsze przez nawiedzenie cmentarza.

Odpust:
Odpust jest uwolnieniem przed Bogiem od kar (następstw) doczesnych za grzechy, za które wina już została zmazana. Odpust zupełny uwalnia w całości od kary doczesnej za grzechy, za które zwykle trzeba odpokutować. Odpust można uzyskać w sposób błagalny za siebie lub za zmarłych.