Aktualności

WIELKI POST 2019

05
03'19

POPIELEC (6 marca) Msza św. z posypaniem głów popiołem 19.00.
DROGA KRZYŻOWA w piątek 18.15.
GORZKIE ŻALE w niedzielę 19.30.
REKOLEKCJE 8-10 kwietnia godz. 20.00.
SPOWIEDŹ REKOLEKCYJNA 9 kwietnia 19.00.
SZTAFETA WIELKOPOSTNA od 6 marca do 17 kwietnia.