Aktualności

AUDYCJA W RADIU FIAT

09
10'17

co drugi wtorek X 10 i 24, XI 7 i 21 oraz XII 5 i 19
ZAPRASZAMY na fale Radia Fiat o godz. 19.10

dzieliMy się naszym życiem studenckim
a pytania zadaje Sylwia Wziątek